Digitaal uitwisselen met China

Leerlingen vergroten hun kennis van de Chinese cultuur, ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen henzelf en hun Chinese leeftijdsgenoten én versterken vaardigheden als nieuwsgierig zijn en open staan voor dat wat anders is.

Het doel

Onze digitale uitwisselingen met China vinden plaats binnen het netwerk SinoTalent. China voelt voor veel Nederlandse leerlingen ver weg en onbekend. Het doel van SinoTalent is verbindingen te leggen tussen Chinese en Nederlandse scholen. Verbindingen die de gevoelsmatige afstand tussen Nederlandse en Chinese leerlingen verkleinen en het onderling begrip vergroten.

Het waarom

We praten steeds meer met mensen die vooral op ons lijken en steeds minder met mensen die een andere culturele achtergrond hebben. Met intercultureel contact kunnen we die bubbels openbreken en ervoor zorgen dat het begrip tussen leerlingen, hoe verschillend ze (ogenschijnlijk!) ook van elkaar zijn, groeit.

In de praktijk

We brengen leerlingen in Nederland en China letterlijk met elkaar in verbinding. Met relevante, thematische projecten en lessen leggen we een inhoudelijke basis voor de interculturele connectie. De projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury en gewaardeerd met een certificaat.

Lid worden van het SinoTalent-netwerk?

Meer dan 1.000 leerlingen doen jaarlijks mee aan de projecten van SinoTalent

SinoTalent gelooft dat het hebben van kennis van andere culturen essentieel is om de verantwoordelijkheden die we als wereldburgers hebben een goede invulling te geven. Denk aan het oplossen van problemen die de grens over gaan: armoede, milieukwesties en globalisering. Het doel van SinoTalent is om Chinese en Nederlandse leerlingen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren, elkaars culturen kunnen ontdekken en meer begrip ontwikkelen voor dat wat anders is of anders gaat.