stichting ico

Interculturele ontmoeting

Stichting Intercultureel Contact in Onderwijs brengt jongeren wereldwijd met elkaar in contact

Stichting ICO

Digitaal uitwisselen met:

India

Traditioneel én modern, arm én rijk, ongekende natuur én ongelooflijk drukke steden: India is een land van heftige contrasten. Leerlingen maken kennis met het leven en de blik op de wereld van leeftijdsgenoten die te midden van bijna 1,5 miljard andere Indiërs hun plek in de maatschappij aan het onderzoeken zijn.

China

Een andere regeringsvorm, een focus op collectivisme, een land dat tal van techproducten exporteert naar alle hoeken van de wereld. Leerlingen leren China ontdekken vanuit de ogen van een leeftijdsgenoot: een unieke,  authentieke en laagdrempelige manier om haar inwoners te leren kennen.

Van ver weg naar dichtbij

Onze wereld ‘herbergt’ bijna 8 miljard inwoners. Mensen die opgroeien in verschillende omstandigheden en een eigen set aan waarden, normen en tradities meekrijgen. Met dank aan de digitalisering kunnen we in luttele seconden duizenden kilometers overbruggen en die mensen met elkaar in contact brengen. Wij geloven dat dit interculturele contact van onschatbare waarde is: voor jezelf, de ander én voor meer wereldwijd begrip van elkaar.

Waar ben je naar op zoek?

Onze projectmatig opgezette digitale uitwisselingen worden door scholen vaak ingezet om vorm te geven aan internationalisering (at home) en wereldburgerschap. Wil je weten hoe je de digitale uitwisselingen kunt integreren in je al bestaande aanpak? Wij denken graag met je mee.

Ontmoeten

… van leeftijdsgenoten die opgroeien in India of China: leefomgevingen die er meer dan een tikkeltje anders uitzien.

Verbinden

… van jongeren die op het eerste gezicht heel verschillend zijn, maar meer gemeen hebben dan ze hadden kunnen bedenken.

Vergroten

… van het onderlinge begrip tussen jongeren uit verschillende culturen. En hun kijk op de wereld waarin we samenleven.

Toegewijd Netwerk

Sterke relaties met en tussen scholen vormen het fundament van onze digitale projecten.

Betekenisvolle projecten

Universele en actuele thema’s zijn de basis van het leren.

Waarom digitaal uitwisselen met Stichting ICO?

Leerlingen kennen India en China vaak alleen vanuit wat de media berichten. Door direct in contact te staan met leeftijdsgenoten uit India of China ontdekken zij deze landen op een andere, authentieke manier.

Op het eerste gezicht zijn leeftijdsgenoten uit China en India vooral heel anders. Maar door met hen te praten en samen te werken ontdekken leerlingen veel overeenkomsten: ze zitten in dezelfde levensfase, houden ook van lol maken, bereiden zich voor op hun toekomst, lezen boeken en kijken films en denken na over wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.

Wat belangrijke waardes zijn kan per cultuur behoorlijk verschillen. Denk bij waardes bijvoorbeeld aan collectiviteit, punctualiteit, autonomie en respect. Die waardes beïnvloeden hoe mensen zich gedragen. Gedrag kan dus, mede door die verschillende waardes, behoorlijk verschillen. Samenwerken kan daardoor een mooie uitdaging zijn en is de manier om interculturele vaardigheden te versterken.

De projecten van Eumind en SinoTalent zijn gestoeld op universele en actuele thema’s. Denk aan duurzaamheid, mensenrechten en onderwerpen als kunst en cultuur.