Euminds missie en haar 6 belangrijke pijlers

Eumind, het netwerk van Europese en Indiase scholen waarbinnen digitaal met elkaar wordt uitgewisseld,  gelooft dat de wereld van morgen om inwoners vraagt die kunnen communiceren en samenwerken over de grenzen heen. Die zich verantwoordelijk opstellen ten opzichte van onze aarde en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van onze aarde. Eumind geeft al sinds 2008 vorm aan deze missie door zoveel mogelijk Indiase en Europese leerlingen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij kunnen leren van elkaars sterke punten en interculturele competenties kunnen ontwikkelen en versterken. 

De 6 pijlers van Eumind

Eumind heeft haar doel, zoveel mogelijk Europese een Indiase jongeren met elkaar verbinden zodat zij van elkaar kunnen leren, opgesplitst in zes belangrijke pijlers:

1.  Het tot stand brengen van interculturele communicatie en intercultureel leren, met Engels als voertaal.  

2.   Het vergroten van de kennis van leerlingen over verschillende culturen en de waarden binnen die culturen. En het stimuleren van studenten om culturele verschillen te discussiëren met een open mind en respect als basis. 

3.     Het stimuleren van wereldburgerschap door studenten de tools te geven die hen helpen hun kennis te vergroten over politieke, maatschappelijke en economische kwesties.

4.     Het bevorderen van de sociale verantwoordelijkheid van leerlingen 

5.     Het ontwikkelen van bewustzijn van studenten over milieukwesties en het bevorderen van initiatieven voor duurzame ontwikkeling.  

6.     Het ondersteunen van leerlingen in het onderzoeken en begrijpen van het complexe concept armoede en het actief helpen van de mensen die in armoede leven.  

Eumind geeft vorm aan deze zes pijlers door leerlingen te laten werken in betekenisvolle projecten. Hoe die projecten zijn opgebouwd kun je lezen in dit artikel.

Lid worden van Eumind en jouw leerlingen de mogelijkheid geven samen te werken met leerlingen in India? Je kunt je aanmelden op de website van Eumind.

Meer artikelen