Zo zien de projecten van Eumind eruit

Doe je als school mee aan Eumind om digitaal uit te wisselen met India, dan kun je kiezen uit 11 verschillende projecten. En binnen die projecten kun je weer kiezen voor verschillende subtopics. In dit artikel laten we zien wat de doorlopende lijn is in deze projecten en hoe ze ervoor zorgen dat er authentieke interculturele verbindingen ontstaan tussen leerlingen over wereldwijd belangrijke thema’s.

Soorten projecten

De Eumind projecten zijn onder te verdelen in twee soorten: onderzoeksprojecten en creatieve projecten. 

Onderzoeksprojecten

In de onderzoeksprojecten focussen leerlingen zich op relevante hedendaagse vraagstukken. Denk hierbij aan kwesties rondom verduurzaming, mensenrechten of transport en verkeersveiligheid in de regio. Maar ook onderwerpen als ‘normen en waarden’ en ‘wiskunde’ komen aan bod. Door middel van het houden van interviews met familieleden, experts en docenten kijken leerlingen naar de status quo van deze thema’s in eigen land. En vergelijken ze deze vervolgens met de stand van zaken in het land van de partnerschool. Er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen, met daarbij als belangrijkste vraag: ‘Wat kunnen we van elkaar leren?’

Creatieve projecten

Tijdens de creatieve projecten gaan leerlingen aan de slag met kunst en muziek of theater. Het produceren van een eigen kunstwerk of theaterstuk, op basis van de input van leerlingen van de partnerschool, heeft hierbij de focus. Leerlingen worden uitgedaagd om op een originele manier na te denken over alle aspecten van het kunstwerk of theaterstuk, zoals: welke lichtinval kies je, welke stijl(en) kies je, welke onderwerpen kun je en wil je aansnijden? Doordat er veel ruimte is voor eigen inbreng en deze creatieve projecten echte ‘doe’ projecten zijn, zijn het makkelijke instapprojecten voor wat jongere leerlingen.

Interculturele samenwerking in subgroepjes

Op basis van de projectkeuze wordt er een match gemaakt tussen een Indiase klas en een Europese klas. Vervolgens worden de klassen opgedeeld in subgroepjes van ongeveer vijf leerlingen. De Indiase subgroepjes en Europese subgroepjes worden daarna aan elkaar gelinkt. Zo ontstaan er kleine teams van tien leerlingen die samen aan het project werken. Dit doen ze door gebruik te maken van bijvoorbeeld Teams, Zoom of WhatsApp. Door deze korte lijntjes krijgt elke leerling de kans om actief te participeren in interculturele communicatie en te oefenen met diens interculturele vaardigheden. 

Projectfases

Elk project bestaat uit drie fases: de introductie, de uitvoer van het project en de zelfreflectie.

1. Introductie

 In de introductiefase leren leerlingen elkaar kennen door een korte video op te nemen, of foto’s en een beschrijving van zichzelf te delen. Hierin vertellen ze iets over hun hobby’s, familie en toekomstdromen. Door deze laagdrempelige manier van kennismaken ontstaat er een veilige basis vanuit waar leerlingen hun interculturele samenwerking aan kunnen gaan. 

2. Uitvoer 

Hoe het project wordt uitgevoerd en wat daarvoor nodig is, verschilt per projectscenario. Maar wat in alle projecten terugkomt, zijn de Video Conferenties. Eén of tweemaal per project leggen de klassen en subgroepjes online contact met elkaar, via een live Zoom-verbinding. Op deze manier kunnen ze de voortgang van het project met elkaar bespreken, maar hebben ze ook de mogelijkheid om elkaar te bevragen en meer te weten te komen over elkaars cultuur. Deze authentieke momenten van intercultureel contact en interculturele verbinding zijn in onze optiek de belangrijkste leermomenten binnen de Eumind projecten.

3. Reflectie

Wanneer het project is afgerond, vullen leerlingen een zelfreflectieformulier in. Zo worden ze uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en hun project te kijken. En om na te denken over wat ze hebben geleerd over zichzelf en over de ander. 

Meer weten over onze projecten of nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw school? Lees dan verder op www.eumind.com of neem contact op.

Meer artikelen